โปรแกรมทัวร์นครราชสีมา

โปรแกรมทัวร์วังน้ำเขียวโปรแกรมที่ 1: 


โปรแกรมทัวร์ “วังน้ำเขียว” 2 วัน 1 คืน 

วันแรก 
06.00 น. พร้อมกันณ.จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ นครราชศรีมาโดยรถปรับอากาศ VIPโดยใช้เส้นทางอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง 
10.00 น. เดินทางถึง วังน้ำเขียว เข้าพัก ณ กระท่อมหิน นันทภัค หรือระดับเดียวกัน เป็นรีสอร์ทสวยท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และขุนเขาน้อยใหญ่ 
11.30 น. นำคณะ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ สวนดอกหน้าวัว และ สวนองุ่นสุชาดา 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 
14.00 น. นำทุกท่านชม สวนผักลุงไกร,ฟาร์มเห็ดหอม และ ฟาร์มดอกเบญจมาศ 
17.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)และพักผ่อนตามอัธยาศัย 
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริม 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 
08.30 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักด้วยความประทับใจ 
09.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม น้ำตกสวนห้อม ห้วยขมิ้น ห้วยใหญ่ใต้ เป็นน้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผา สูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร น้ำตกมีความสวยงามมาก 
10.30 น. หลังจากนั้นเดินทางไปอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นป่าลานผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย 
11.00 น. นำทุกท่านชม ป่าลาน เป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ในวงศ์ปาล์ม มีใบใหญ่เป็นรูปพัดคล้ายใบตาล ซึ่งช่อดอกจะออกที่ยอดเมื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีดอกเป็นจำนวนมากกว่าล้านดอกในแต่ละช่อ และใช้เวลา 1 ปีกว่า ช่อดอกจะบานและติดผลกลมสีเขียว เมื่อผลแก่ร่วงลงพื้นจะงอกเป็นต้นใหม่ ปล่อยให้ต้นแม่ตายลง ต้นลานเป็นไม้โตช้าและแพร่กระจายอยู่ไม่มาก ปัจจุบันจึงพบเห็นต้นลานได้ค่อนข้างยาก 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) 
13.00 น. ออกเดินทางเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีเพื่อนำท่านชม เข้าชม พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยบูเบศร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์ตำรายาไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการนวด, อบ, ประคบ, ฝังเข็ม เป็นสถาบันแห่งแรกที่มีการแปรรูป สมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์ 
15.00 น. จากนั้นแวะชมความงามหลากหลายของสถาปัตยกรรมแบบประสานศิลปะไทย จีนยุโรปและขอมที่ วัดแก้วพิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี 
16.00 น. หลังจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก 
18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

-------------------------------------------------------- 

โปรแกรมที่ 2: 

โปรแกรมทัวร์ “วังน้ำเขียว” 3 วัน 2 คืน 

วันแรก 
07.00 น. พร้อมกันณ.จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ นครราชศรีมาโดยรถปรับอากาศ VIP โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง 
11.00 น. แวะถ่ายรูป บริเวณ อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งเป็นป่าลานผืนสุดท้ายของประเทศ 
11.30 น. เดินทางสู่ วังน้ำเขียว เข้าพัก ณ วังน้ำเขียววิวรีสอร์ท หรือระดับเดียวกัน เป็นรีสอร์ทสวยท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และขุนเขาน้อยใหญ่ 
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่รีสอร์ท 
14.00 น. นำคณะ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ สวนดอกหน้าวัว และ สวนองุ่นสุชาดา, หรือสวนส้มธัญพร 
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นรสเลิศที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย 
20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริม 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3) 
09.00 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักด้วยความประทับใจ 
10.00 น. นำทุกท่านชม สวนผักลุงไกร, ฟาร์มเห็ดหอม และ ฟาร์มดอกเบญจมาศ 
11.00 น. เดินทางสู่ อ.ปักธงชัย ชมการผลิตและเลือกซื้อผ้าไหมที่มีชื่อเสียง 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) 
13.30 น. หลังจากนั้นนำท่านชม กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผา และ เลือกซื้อของฝาก ณ บ้านด่านเกวียน 
14.30 น.นมัสการ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เพื่อความเป็นสิริมงคล เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย 
18.00 น. เดินทางเข้าที่พักรีสอรีทบนเขาใหญ่ปากช่อง 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) 
20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท 
22.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 7) 
08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยในรีสอร์ท 
09.00 น. ออกเดินทางไป นมัสการวัดพระพุทธฉาย ซึ่งพระพุทธฉาย คือเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน หน้าผาแห่งนี้อยู่ในบริเวณวัดพระพุทธฉาย ซึ่งตั้งอยู่บนเชิงเขา วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต หลังจากนั้นแวะดู ถ้ำฤาษี อายุประมาณพันปี และภาพเขียนโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ พร้อม แวะซื้อของฝาก 
11.30 น. เดินทางกลับ สระบุรี โดยสวัสดิภาพ 

*** ถ้าลูกค้าต้องการส่องสัตว์บนเขาใหญ่ในคืนของวันที่สองสามารถจัดทัวร์เพิ่มได้*** 

อัตราค่าบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ 
(ในจำนวนลูกทัวร์ 10 ท่านขึ้นไป) 

ราคานี้รวม; 
1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ VIP 
2. ค่าที่พัก 2 คืน 
3. อาหาร 7 มื้อ 
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ในโปรแกรม 
5. ค่าประกันอุษัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน 
6. ค่าไกด์และ Staff 

-----------------------------------------------------

โปรแกรมทัวร์ เขาใหญ่ - วังน้ำเขียว (3 วัน 2 คืน)

 

วันแรก 

06.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ...เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

06.30 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดย รถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น มุ่งหน้าสู่ เขาใหญ่ พร้อม บริการอาหารเช้าแบบข้าวกล่อง (มื้อที่ 1) ระหว่างเดินทาง 

09.30 น. แวะให้ท่านได้สนุกสนานตื่นเต้นกับสายน้ำอันสดใส ด้วยการ ล่องแก่งภูเกาะ สัมผัสเกาะแก่งต่างๆที่รอท่านมาฝ่าฟันมากถึง 13 แก่ง สามารถเลือกได้ทั้ง แพยางและเรือแคนนู, การเลือกเรือขึ้นอยู่กับสภาพความแรงของน้ำ ณ วันเดินทาง (ท่านใดไม่อยากจะล่องแก่งสามารถเล่นน้ำได้ที่หน้าท่า)                     

11.30 น. จบกิจกรรมล่องแก่ง 

12.30 น. แวะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ห้องอาหารของ เดอะบลูมบายทีวีพูล

13.30 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดบนเขาใหญ่ของ “เดอะบลูมบายทีวีพูล” เป็นสวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุด บนเนื้อที่ 100 กว่าไร่ ชิมวิวสวยๆ ของทุ่งดอกไม้เมืองหนาวกว่า 30 สายพันธุ์ โอบกอดด้วยขุนเขางดงามเกินบรรยาย สถานที่แห่งนี้ถือเป็น สวนไม้ดอกที่มีดอกไม้บานสะพรั่งมากที่สุด และเบ่งบานรอการมาเยือนของนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี                      

15.00 น. หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านอิตาลี Palio ปาลิโอ เขาใหญ่ ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง และถ่ายรูปกันกับมุมสวยๆ มากมาย กับร้านค้าสไตล์อิตาลี ในบรรยากาศขุนเขา                     

16.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ "โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเลย์ เขาใหญ่"                

17.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหารครัวหญ้าคา 

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สอง 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ที่รีสอร์ท

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท และเดินทางไปยัง ฟาวร์เท่นทรีรีสอร์ท 

09.00 น. นำทุกท่านทำ กิจกรรมแอดเวนเจอร์ 7 ฐาน (รวมค่าเครื่องเล่นกิจกรรมให้แล้ว) ที่ฟาวร์เท่นทรีรีสอร์ทดังนี้ 

(1.) ขับ ATV (1 รอบ) (2.) ยิงธนู 5 ดอก (3.) เกมส์โซน 1 เกมส์ (โบว์ลิ่ง) (4.) เพนท์บอลเป้านิ่ง 10 นัดต่อท่าน (5.) ยิงปืนโบราณ 10 นัด (6.) จักยานน้ำ 30 นาที (7.) เจ็ทไรเดอร์ 2 รอบ  

11.00 น. เดินทางไปยัง อ.วังน้ำเขียว

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหารครัวอิ่มสุข 

13.30 น. นำท่านไหว้พระที่ วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประตูสู่ภาคอีสาน ความภาคภูมิใจของชาวโคราช ที่ประดิษฐานรูปหล่อองค์หลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก ที่นักท่องเที่ยวจะต้องมากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลในการเดินทาง ข้อพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย และก่อนจะเดินทางไปกราบไหว้ 

14.30 น. นำท่านเที่ยวชมและถ่ายรูปที่ สวนผักออแกนิกที่สวนลุงไกร ซึ่ง“ลุงไกร ชมน้อย” นับเป็นเกษตรกรคนแรก ๆ ซึ่งริเริ่มการนำเอาพืชผักเมืองหนาวเข้ามาปลูกในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการปลูกแบบปลอดสารพิษ พืชผักปลอดสารพิษต่าง ๆ ภายใน “สวนลุงไกร” นั้นได้รับการควบคุมศัตรูพืชด้วยวิธีตามธรรมชาติ เช่น คุณลุงไกรจะเลือกปลูก “ผักสลัด” ควบคู่ไปกับ “ข้าวโพดสองสี” ซึ่งหนอนจะชอบข้าวโพดสองสีมากกว่า ทำให้ประชากรหนอนส่วนใหญ่เลือกไปกินข้าวโพดโดยแทบจะไม่ทำความเสียหายให้กับแปลงผักเลย           

16.00 น. นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักที่ "อิมภูฮิลล์รีสอร์ท"                         

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท 

18.30 น. เชิญทุกท่านร่วมสนุกสนานกับงานเลี้ยงตอนเย็นคาราโอเกะและกิจกรรมเสริมจากทีมงาน เอจิเลนต์ ทัวร์

22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

 

วันที่สาม 

07.00 น รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ที่รีสอร์ท

08.00 น นำท่าน Check Out ออกจากรีสอร์ท

08.30 น. นำท่านออกเดินทางไปยัง ร้านกาแฟ “ A Cup Of Love “ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกันตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านเก็บภาพวิวสวยๆ ณ บริเวณร้านกาแฟ (ต้องการชิมกาแฟลูกค้าจ่ายเองนะครับ)                   

10.30 น. แวะให้ท่านได้ช้อปปิ้งและถ่ายรูปที่ เดอะเวโรน่าทับลาน ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ 2558 อีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้สำหรับ "เดอะ เวโรน่า ทับลาน" (The Verona Tublan) ประตูสู่วังน้ำเขียว แหล่งช้อปปิ้งและพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในปราจีนบุรี สัมผัสบรรยากาศเสมือนยกเมืองเวโรน่า ประเทศอิตาลี มาให้ชมแบบครบจบในที่เดียว 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารเนินน้ำ                

13.30 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์... 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ xxxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ไม่เกิน 10 ท่าน 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น

2. ค่าที่พัก 2 คืน (นอน 2 ท่านต่อห้อง)

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ

4. ค่าเข้าชม และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ

7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

-----------------------------------------------------

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

--------------------------------------------------------