โปรแกรมทัวร์พัทยา

โปรแกรมทัวร์สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซนโปรแกรมทัวร์ สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซน - พัทยา (3 วัน 2 คืน) 

 

วันแรก 

07.30 น. พร้อมกันที่จุดนัดพบ…เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ ให้การต้อนรับ 

08.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ พัทยา โดย รถบัสปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง (มื้อที่ 1) และเครื่องดื่ม ระหว่างเดินทาง 

10.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางเข้าชมและเลือกซื้อของที่ ตลาดน้ำ 4 ภาค เป็นสถานที่ช็อปปิ้งแห่งใหม่ยิ่งใหญ่ อลังการ ภายในตลาดจัดของดีมีชื่อเสียงแต่ละเมืองมาวางขาย หากเป็นเสื้อผ้าจะวางขายอยู่บนเรือนไม้ ถ้าเป็นอาหารคาวหวาน ให้ชาวบ้านนำเรือเข้ามาพายรอบละ 72 ลำ เป็นเรือแท็กซี่ 40 ลำ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร 

13.30 น. นำทุกท่านเข้าชม ไร่องุ่น ซิลเวอร์เลค (Silverlake) ไร่องุ่นซิลเวอร์มีเนื้อที่ประมาณ 1,200 ไร่ ปรับปรุงไปแล้ว 400 ไร่ เป็นพื้นที่ปลูกองุ่นไปประมาณ 280 ไร่ ไร่นี้เป็นของคุณสุพรรษา เนื่องภิรมย์ ที่ไร่จะมีแปลงปลูกองุ่นสำหรับทานสด องุ่นสำหรับทำไวน์ซึ่งโรงบ่มไวน์ถาวรกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และผลิตภัณท์แปรรูปจากองุ่น อย่างเช่น น้ำองุ่น แยมองุ่น ลูกเกด คุกกี้ไส้องุ่น แยลลี่องุ่น 

15.00 น. นำท่านเดินทางไปชม พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักด้วยแสง เลเซอร์บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร มีชื่อว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 

16.00 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมพัทยาปาร์ค” 

17.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

18.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สอง 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ห้องอาหารของโรงแรม 

09.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

10.00 น. นำท่านเข้าชม Underwaterworld ซึ่งเป็นแหล่งรวมพันธ์ปลาทะเลในด้านอ่าวไทย นักท่องเที่ยวสามารถชมผ่านมิติใหม่ โดยเดินลอดอุโมงค์กระจก ที่เปิด ให้เห็นปลาประเภทต่างๆที่ว่ายอยู่รอบๆ ได้ถึง 180 องศา อุโมงค์มีความยาว 105 เมตร แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โซนปะการัง มีปลาสวยงามซึ่งหาดูได้ยาก เช่น ปลาสิสมุทร ปลาพยาบาล ปลาผีเสื้อ ฯลฯ โซนปลากระดูกอ่อน เช่น ปลาฉลาม ปลากระเบน โซนเรืออัปปาง มีปลาประมงต่างๆ มีปลาประมงต่างๆ เช่น ปลาเก๋า ปลาจาระเม็ด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการแสดงให้อาหารปลา ทั้งบนผิวน้ำ และดำไปให้อาหารใต้น้ำ เป็นรอบๆในแต่ละโซนด้ว 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5) ที่ร้านอาหาร 

13.00 น. นำท่านเที่ยวชม สวนน้ำการ์ตูนเน็ทเวิร์คอเมโซน เป็นสวนน้ำแห่งแรกของโลกที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรายการเด็กยอดนิยมอย่างการ์ตูนเน็ทเวิร์ค ที่นี่คุณจะได้ตื่นเต้นเร้าใจไปกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่จะมาปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณ! พบกับตัวการ์ตูนชื่อดังจากการ์ตูนเน็ทเวิร์คมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ฟินน์และเจคจาก Adventure Time สามสาวพาวเวอร์พัฟเกิร์ล และจอห์นนี่ บราโว ไฮไลต์ของที่นี่อยู่ที่เครื่องเล่นอย่าง XLR8-TOR ที่จะปล่อยให้คุณดิ่งลงจากความสูงกว่า 17 เมตร หรือจะเป็น Riptide Rapids ที่จะให้คุณได้ผจญภัยล่องแม่น้ำความยาวกว่า 335 เมตร และ Mega Wave สระน้ำคลื่นยักษ์สุดหรรษา 

17.30 น. นำท่าน Check In เข้าสู่ที่พักที่ “โรงแรมพัทยาปาร์ค” 

18.00 น. พักผ่อนภายในโรงแรมตามอัธยาศัย 

19.00 น.รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ที่ร้านอาหาร 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม 

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท 

08.30 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพัก 

09.00 น. นำทุกท่านเที่ยวชม สวนนงนุช เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภายในสวนมีบ้านทรงไทย สวนไม้ดอก ไม้ประดับ นานาชนิด สวนกล้วยไม้ สวนกระบองเพชร และสวนพฤกษชาติอื่น ๆ มีบริการเรือ- ชนิดต่าง ๆ ให้เช่าพาย เล่นในสระ มีสัตว์หลายชนิดเลี้ยงไว้ให้ชม มีศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสำหรับ นักท่องเที่ยว จัดแสดง การฟ้อนรำพื้นเมือง ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว (กระบี่กระบอง ฟันดาบ) กีฬาพื้นเมือง และการแสดงของช้าง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8) ที่ร้านอาหารสวนนงนุช 

13.30 น. แวะซื้อของฝากหนองมน 

15.00 น. เดินทางกลับที่หมายโดยสวัสดิ์ภาพ 

 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ x,xxx บาท 

-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

-เด็กอายุไม่เกิน 4 ขวบ (ฟรี) 

-เด็กอายุตั้งแต่ 5-8 ขวบ คิดท่านละ 75 % 

-เด็กอายุตั้งแต่ 9 ขวบ ขึ้นไปคิดเป็นผู้ใหญ่ 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่ารถบัสปรับอากาศ 

2. ค่าที่พัก 2 คืน 

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ 

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

5. ค่าประกันการเดินทาง 

6. ค่าไกด์ / Staff 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 

2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ 

 

---------------------------------------------- 

 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

 

Email Address: [email protected] 

 

----------------------------------------------