โปรแกรมทัวร์หนองบัวลำภู

โปรแกรมทัวร์หนองบัวลําภูโปรแกรมทัวร์ จังหวัดหนองบัวลำภู (สุสานหอยล้านปี - โนนสัง - หลวงปู่ขาว อนาลโย - อุทยานแห่งชาติภูเก้า - ภูพานคำ - หาดโนนยาว 3 วัน 2 คืน) 


วันเดินทาง (กรุงเทพฯ - หนองบัวลำภู) 
18.00น. เดินทางออกจากกรุงเทพฯ 

วันแรก (หนองบัวลำภู - สุสานหอยล้านปี) 
06.00 น. เดินทางถึง จ.หนองบัวลำภู 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30 น. นมัสการและเข้าชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกองเพล 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. เข้าชมสุสานหอยล้านปี 
15.45น. แวะชมวนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติ สามารถมองเห็นทัศนียภาพของภูเขาได้อย่างสวยงาม 
18.00น. เดินทางเข้าที่พัก 

วันที่สอง (หนองบัวลำภู - โนนสัง) 
06.00น. เดินทางสู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (ข้าวกล่อง) 
09.00น. เดินทางไปชมแหล่งโบราณคดีที่ บ.กุดกวางสร้อยและบ.กุดคอเมย 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00น. เดินทางขึ้นเขาไปกราบนมัสการพระเจดีย์พระอาจารย์สิม ณ วัดพระพุทธบาทภูเก้าและเที่ยวชมสถานที่ต่างๆโดยรอบ ซึ่งจะมีรอยเท้านายพรานและสุนัขที่เกิดขึ้นบนแผ่นหิน 
16.30น. เดินทางลงจากเขาและแวะชมแหล่งธรรมชาติน้ำตกตาดโตน 
18.00น. กลับที่พัก 

วันที่สาม (โนนสัง - อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ) 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า 
08.30น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเขื่อนอุลบรัตน์ 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานแห่งชาติฯ 
13.00น. ออกเดินทางเข้าไปชมหาดโนนยาวหรือพัทยาสามและแวะชมตลาดปลาริมน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ซื้อของฝาก/ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่แปรรูปจากปลา 
16.30น. เดินทางออกจากหาดโนนยาว 
18.00น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภภาพ 
หมายเหตุ ที่พักอาจจะเป็น Guest House หรือ Homestay 

------------------------------------------------- 

อัตราบริการ: ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ ทัวร์ 

(โปรแกรมนี้รับเป็นหมู่คณะตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป) 

การจองทัวร์ 
โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ นางณัชชา ยอดมงคล เลขที่ 480-0-04901-6 ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยรังสิต-นครนายก คลอง 6 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องจ่ายเองตามจริง 
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ 
ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก 

--------------------------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต. ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------------------------