โปรแกรมทัวร์ตราด

โปรแกรมทัวร์เกาะเหลายาโปรแกรมทัวร์เกาะเหลายา 3 วัน 2 คืน ``เหลายา โคโค่ ไอร์แลนด์ รีสอร์ท`` 


วันที่ 1 
08.00 น . พร้อมกันที่จุดนัดพบท่าเรือกรมหลวงชุมพร ( แหลมงอบ ) 

08.30 น. ออกเดินทางไปเกาะเหลายาด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island 

10.30 น. ถึงเกาะเหลายา พักผ่อนตามอัธยาศัย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (1) 

13.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนเกาะ 

ดำน้ำชมปะการังบริเวณหน้าหาด ( ฟรีอุปกรณ์ ) 
พายเรือคายักท้องกระจก ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
นั่งเรือชมบริเวณรอบๆเกาะ ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
ตกปลา ( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 
บริการอาหารว่างช่วงบ่าย 
18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (2) 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ( หากท่านใดต้องการทำกิจกรรมตกหมึก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากพนักงาน ) 

วันที่ 2 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) 

11.00 น. ออกเดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะหวาย ( ฟรีอุปกรณ์ ) 

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่เกาะเหลายา 

14.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย และรับประทานอาหารว่าง ช่วงบ่าย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น (5) 

20.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่ 3 พักผ่อนที่รีสอร์ท และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) 

10.00 น. เช็คเอ้าท์ 

10.30 น. ออกเดินทางจากเกาะเหลายา ด้วยเรือโดยสารของ Laoya Coco Island 

12.30 น. ถึงท่าเรือกรมหลวงชุมพร เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

---------------------------------------------------------------- 

โปรแกรมทัวร์ เกาะหมาก (3 วัน 2 คืน) 

วันที่ 1 
10.00 น. ขนของขึ้นเรือ 
10.30 น. ออกเดินทางจากท่าแหลมงอบ (ท่ากรมหลวงชุมพร) 
11.30 น. ถึงที่พัก “ เกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร ( 1 ) 
14.00 น. นั่งรถชมวิว ต่างๆ สัมผัสธรรมชาติความเป็นอยู่ของชาวเกาะหมาก 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 2 ) 

วันที่ 2 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า ( 3 ) 
10.00 น. เดินทางไปดำน้ำชมปะการังที่เกาะกระ, เกาะยักษ์, เกาะรัง 
10.40 น. ถึงเกาะกระ ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่สวยที่สุดในหมู่เกาะทะเลตราด ชมปะการัง 
หลากชนิดและฝูงปลา 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ (4 ) 
12.45 น. ถึงเกาะยักษ์ ลงดำน้ำดูปะการัง ( 45 นาที ) 
13.30 น. มุ่งหน้าสู่เกาะรัง 
14.00 น. ถึงเกาะรัง เล่นน้ำ และเดินเล่นชายหาดทรายขาวน้ำใส ของอ่าวศาลเจ้าเกาะรัง 
15.00 น. เดินทางกลับสู่ที่พัก 
15.40 น. ถึงที่พัก, เล่นน้ำชายหาดหรือทำกิจกรรมตามอัธยาศัย อาทิเช่น พายเรือ ตกปลา ตก 
ปลาหมึก 
17.30 น. ชมพระอาทิตย์ตกดินที่หน้าหาด 
18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 5 ) 

วันที่ 3 
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า และพักผ่อนตามอัธยาศัย ( 6 ) 
10.00 น. สัมภาระรวมไว้ที่ CLUB HOUSE 
10.30 น. อำลาเกาะหมาก โคโคเคป รีสอร์ท กลับท่าเรือแหลมงอบ 
11.30 น. ถึงท่าเรือแหลมงอบ จบโปรแกรม 

อัตราค่าบริการ: พักห้องพัดลม x,xxx บาท / ท่าน, พักห้องแอร์ x,xxx บาท / ท่าน 
-ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป 

** เด็กอายุ3-5 ปี คิด 30%, อายุ6-11 ปี คิด 50% , อายุ 12 ปีขึ้นไป คิดราคาผู้ใหญ่ 
** ช่วงเทศกาล + วันหยุดยาว เพิ่มค่าบริการอีกท่านละ 500 บาท. 
**วันหยุดสงกรานต์ ค่าบริการ ห้องพัดลมท่านละ 5,000 บาท. ห้องแอร์ท่านละ 6,000 บาท. 
**ไม่รวมค่ารถโค้ชปรับอากาศ 2 ชั้น รับส่งที่กรุงเทพฯ (คิดวันละ 11,000 บาท ค่อ คัน) 

อัตรานี้รวม 
- ค่าเรือ Speed Boat ไป – กลับ 
- ค่าห้องพัก 2 คืน 
- ค่าดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ เฉพาะ TRIP หมู่เกาะกระ, เกาะรัง, เกาะยักษ์ 
- ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมน้ำชา , กาแฟ, โอวันติน, น้ำอัดลม 

การชำระเงิน 
- การสำรองห้องพักช่วง Hight Season (1 ต.ค.-15 ธ.ค / 15 ม.ค.-30 พ.ค.) 
มัดจำล่วงหน้า 50% หลังการจอง 2 วัน / ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 10 วัน 
- การสำรองห้องพักช่วง Green Season (1 มิ.ย.-30 ก.ย) และ Peak Season (15 ธ.ค.-15 ม.ค /12-17 เม.ย) ชำระเต็มจำนวน 100% 
- การเปลี่ยนแปลงกรุณาแจ้งล่วงหน้า 10 วันก่อนเดินทาง 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินไม่ว่ากรณีใด 

----------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัด 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ติดต่อกลับ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง 

----------------------------------- 

หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์: https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

-------------------------------------