แพ็คเกจทัวร์สะปัน,หมู่บ้านสะปัน,เมืองปัว,บ่อเกลือโบราณ,น่าน


แพ็คเกจทัวร์สะปัน,หมู่บ้านสะปัน,เมืองปัว,บ่อเกลือโบราณ,พระธาตุช้างค้ำ,อุโมงค์ต้นลีลาวดี,วัดภูมินทร์,เฮือนฮังต่อกาแฟน่าน,วัดพระธาตุเขาน้อย,กาดข่วงเมืองน่าน,เดอะวิว@กิ่วม่วง,ถนนลอยฟ้า-โค้งหมายเลข3,บ่อเกลือสินเธาว์,จุดชมวิวสะพานบ้านสะปัน,หยุดเวลาคาเฟ่,จุดชมวิวภูคา1715,ถนนลอยฟ้า1256,Slow na Café,ร้านกาแฟบ้านไทลื้อและลำดวนผ้าทอ,ดอยสกาดหรือสะปันโฮมสเตย์,บ้านจักษ์กะพัฒน์,ท่าวังผา,ดศรีมงคล,วัดก๋ง,Swensen’s @กาดน่าน,พระธาตุแช่แห้ง,ร้านของฝาก OTOP,น่าน

แพ็คเกจทัวร์น่าน

ขอใบเสนอราคาโปรแกรมทัวร์