โปรแกรมทัวร์ภูเก็ต

โปรแกรมทัวร์ภูเก็ตโปรแกรมทัวร์ ภูเก็ต (3 วัน 2 คืน) 


วันแรก 
10.50 น. เจ้าหน้าที่ เอจิเลนต์ทัวร์ รับทุกท่านที่ สนามบินภูเก็ต ของสายการบินแอร์นกแอร์ 
11.30 น. รถตู้ปรับอากาศ นำท่านออกเดินทางจาก สนามบินภูเก็ต 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) ที่ร้านอาหาร 
13.30 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าเรือบางโรง 
14.30 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อพาท่านเดินทางข้ามไปยัง เกาะยาวใหญ่ 
15.30 น. เดินทางถึง ท่าเรือยาวใหญ่ นำท่าน Check in เข้าสู่ที่พักที่ "ทิวสนบีชรีสอร์ทเกาะยาวใหญ่" 
16.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่ร้านอาหาร / รีสอร์ท 
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สอง 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ที่รีสอร์ท 
08.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
09.30 น. นำคณะ ลงเรือหางยาว เพื่อนำท่านเดินทางไป ดำน้ำดูปะการัง ที่ เกาะไข่นุ้ย, เกาะไข่ใน, และเกาะไข่นอก 
- จุดแรกของเรา คือ เกาะไข่นุ้ย เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดำน้ำดูปะการัง และปลาชนิดต่างๆ ตรงจุดนี้สามารถพบปลาการ์ตูนได้อีกด้วย มีชายหาดเล็กๆ อยู่บนเกาะแต่ไม่อนุญาติขึ้นไปบนชายหาด (ใช้เวลาเล่นน้ำ และดำน้ำดูปะการัง ที่เกาะไข่นุ้ยไม่เกินเที่ยง) 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 4) แบบปิกนิกข้าวกล่อง 
13.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง เกาะไข่นอก เป็นเกาะเล็กๆที่มีความสวยงามด้วยโขดหิน หาดทรายขาว น้ำทะเลสีฟ้าใส เป็นเกาะอันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่นิยมมาเล่นน้ำ เดินชิวรอบชายหาด บนเกาะมีร้านอาหารและมีกิจกรรมทางน้ำต่างๆให้เล่น และให้ท่านได้ถ่ายภาพสัญลักษณ์เด่นบนเกาะ ร่มชายหาด ถือว่ามาไม่ถึง ยังคงรักษาตำแหน่งร่มเยอะที่สุดในบรรดาทุกเกาะได้เป็นอย่างดี จนฉันให้สมญานามเกาะนี้ ขำ ขำ ว่า สันกำแพงแห่งอันดามัน 
14.00 น. มาถึงเกาะสุดท้าย นั่นก็คือ เกาะไข่ใน ซึ่งอยู่ใกล้เกาะยาวใหญ่ที่สุด มีฝูงปลามาคอยต้อนรับเราถึงหน้าหาดเกาะไข่ใน นอกจากจะเด่นในเรื่องความใสของน้ำทะเลแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่น คือ ฝูงปลาที่ว่างมาหยอกล้อนักท่องเที่ยวอย่างคุ้นเคย ไม่ว่าจะเกาะไข่นอก หรือเกาะไข่ใน เราก็ยังคงเห็นร่มชายหาดตั้งเรียงรายอยู่ริมหาด ก็ถือว่าเป็นสีสันของความเป็นทะเลอีกอย่างหนึ่ง เล่นน้ำเหนื่อยๆ ก็มานั่งพักผ่อนได้ ด้านหลังเกาะมีหินรูปร่างแปลกตา ขึ้นไปยืนถ่ายภาพแล้วรู้สึกเท่ห์อย่างบอกไม่ถูก ที่สำคัญปลาเยอะมากค่ะ เยอะกว่าด้านหน้า 
13.00 น. เดินทางกลับรีสอร์ท... 
15.30 น. เดินทางถึงที่พักที่ "ทิวสนบีชรีสอร์ทเกาะยาวใหญ่" 
16.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำที่ชายหาดของรีสอร์ทตามอัธยาศัย 
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ร้านอาหาร / รีสอร์ท 
20.00 น. ราตรีสวัสดิ์ 

วันที่สาม 
07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ที่โรงแรม 
08.00 น. พักผ่อนชมวิวแม่น้ำโขงในโรงแรมตามอัธยาศัย 
09.00 น. นำท่าน Check Out ออกจากห้องพักและนำทุกท่านออกเดินทางไปยัง ท่าเรือยาวใหญ่ 
09.45 น. นำทุกท่านลงเรือเพื่อพาท่านเดินทางข้ามไปยังฝั่งภูเก็ตที่ ท่าเรือบางโรง 
10.45 น. เดินทางถึงฝั่งภูเก็ต และแวะให้ท่านเที่ยวชมดังนี้ 
- ไหว้ท้าวเทพกษัตรีท้าวศรีสุนทร 
- ถ่ายรูปโซนตึกเก่าชิโนโปรโตกิส 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) ที่ร้านอาหาร 
- ไหว้พระที่วัดฉลอง และจุดชมวิว 3 อ่าว 
- เที่ยวชมแหลมพรหมเทพ 
15.30 น. นำท่านเดินทางไปส่งท่านที่ สนามบินภูเก็ต เพื่อ Check In ขึ้นเครื่องที่เที่ยวบิน 17.10 น. 
17.10 น. เดินทางจาก สนามบินภูเก็ต เพื่อเดินทางไปยัง สนามบินดอนเมือง ของสายการบินนกแอร์ 

อัตราค่าบริการ: ท่านละ X,XXX บาท 
- ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ขั้นต่ำ 10 ท่าน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศรับส่งตามโปรแกรม 
2. ค่าที่พัก 2 คืน (บนเกาะยาวใหญ่) 
3. ค่าเรือไปกลับเกาะยาว / และดำน้ำเกาะไข่ 
4. ค่าเข้าอุทยาน 
5. ค่าอาหาร 7 มื้อ 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ 
7. ค่าประกันการเดินทาง 
8. ค่าไกด์ และ Staff 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว 
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับดอนเมือง-ภูเก็ต 

หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพแวดล้อมเช่น รถเสีย, รถติด, ฝนตก, น้ำท่วม, มรสุม, และอื่นๆได้ความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ, การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่เล่นกิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

---------------------------------------------- 

การจองทัวร์ 

โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้ 

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ 

เลขที่บัญชี 4162562571 

ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี 

ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 5 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกัน 

----------------------------------------------- 


หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด 

เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทรศัพท์: 081-4206260 (True), 061-8986646 (Dtac) 

เว็บไซต์:  https://www.agilenttours.com/

Email Address: [email protected] 

--------------------------------------------------